Današnja zagonetke:

Bela knjiga, crno seme, mudra glava koja seje.

Vaše odgovore možete pisati u komentarima.
 
Dobra dan!
Nadamo se da neće biti teško pogoditi zagonetnu ličnost  :)

Po profesiji sam ribar.


Jedan sam od Hristovih učenika, apostol.
Hodao sam po vodi.

Isus mi je oprao noge iako sam se tome  suprostavljao.
U Getsimanskom vrtu sam odsekao uvo sluzi poglavara svešteničkog.
Tri puta sam se pod pritiskom odrekao Hrista.
Propovedao sam jevanđelje.
Lečio sam bolesne.
Zvao sam se Simon ali mi je Isus promenio ime.
JA SAM?